The Power of Karma: Understanding How Our Actions Shape Our Lives and the World Around Us”

Explore the fundamental teachings of Buddhism, including the concept of Karma and its impact on our lives. Learn how mindfulness, compassion, and wisdom can help us cultivate positive Karma and create a better future for ourselves and the world.

The Path to Inner Peace and Wisdom: Insights from the Teachings of the Buddha

Buddhism is a path of practice and spiritual development leading to insight into the true nature of reality. Here is a passage from the Dhammapada, a collection of teachings attributed to the Buddha, that...

Bệnh theo nhân quả

1. Bệnh bao tử thường liên quan tới sát sinh ăn thịt, bệnh ruột cũng vậy. Ngài Tuyên Hóa từng bảo: Người bị bướu ruột là do hay ăn thịt. 2. Về Bệnh Phụ khoa,...

Understanding Naraka: The Buddhist Concept of Hell

Delve into the Buddhist concept of Hell, or Naraka, and explore its role in Buddhist cosmology. Learn about the different types of Hells and their purpose, as well as the Buddhist view of Hell as a temporary realm where beings experience the consequences of their negative actions.

Chạm trán quỷ sai âm ty nhờ niệm Quán Thế Âm đươc cứu thoát

Tôi có một trải nghiệm đặc biệt kì quái, cách đây 29 năm, tôi từng chạm mặt với hai con quỷ. Không phải ma – vong hồn người chết, mà là quỷ. Tôi là một...

Ăn Thịt Là Nguồn Gốc Của Tai Kiếp

- Miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thật sự trong đó chất chứa sự thù hằn sâu như biển cả. Người đập lộn với người, nhà này đánh nhau với nhà kia,...

Tình ái là tảng đá buộc chân người tu đạo

Sự khác biệt giữa Ma-vương và Bồ-tát - vốn rất vi tế; khác biệt như thế nào? Bồ-tát thương xót và che chở tất cả chúng sanh với lòng từ-bi, chứ tuyệt đối không...

Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng

Kiết già phu tọa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức.

Recent posts

Popular categories