Suy ngẫm về lời nguyền của Ma Vương

Này Ông Cồ Đàm, hôm nay ta thua Ông, vì Ông còn trụ ở thế gian này. Nên ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông diệt độ, các đệ tử của...

BÀN VỀ KHÍ CÔNG, ĐỒNG BÓNG

Có người hỏi tôi: – Phật giáo nêu lý nhân quả giúp người mê lầm thức tỉnh, sửa lỗi hướng thiện, đạt được mục đích cứu người rất tốt. Nhưng hiện nay có nhiều kẻ...

CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TIN RẰNG NIỆM PHẬT LÀ THÀNH PHẬT

niệm Bồ-tát là làm Bồ-tát. Cho nên, người thật sự hiểu được, họ từ sáng đến tối chỉ niệm A Di Đà Phật, họ không cần tụng kinh, không cần niệm chú, cũng không...

PHẢI ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY MỚI ĐỦ ĐỀU KIỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

A DI ĐÀ PHẬT. “NGƯỜI NIỆM PHẬT RẤT NHIỀU, NHƯNG NGƯỜI VÃNG SANH KHÔNG NHIỀU VÌ SAO? THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN, PHẢI ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY MỚI ĐỦ ĐỀU KIỆN...

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ MÃN NGUYỆT TỪ DUNG TỊNH TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI NGHI THỨC KINH DƯỢC SƯ NIỆM HƯƠNG (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay...

Vì sao các vị Hộ Pháp đã không hộ trì mà để họ đối diện với ma?

Tối thứ Năm, ngày 13 tháng Mười Hai năm 1973. Tôi có vài tin quan trọng cho quý vị. Hai vị tăng đang lạy Tam Bộ Nhất Bái vừa gặp ma và bị chúng bắt...

Oai lực phi thường của chú Đại Bi

HT. Tuyên Hóa Khi bạn tụng đọc Chú Đại Bi lên thì trên trời dưới đất đều chấn động, chấn động cả hư không Pháp Giới… Cụ thể, Để biết ý nghĩa và oai lực của...

Tổng hợp bản KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

1. Tải bản đọc pdf Kinh Đại Bát Niết Bàn -- dịch giả HT Thích Trí Tịnh: Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban-HT-Tri-Tinh-DichTải xuống Download dự phòng 2. Nghe trọn bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn trên youtube tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLExR3yfnT1ex8U2EN0LsY1FfbN9QlWgmE