lăng nghiêm

Đừng vì học Chú Lăng Nghiêm để hàng phục ma quỷ

ĐỪNG CÓ TƯ TƯỞNG HỌC CHÚ ĐỂ HÀNG PHỤC MA QUỶ HOẶC LÀ KHỞI TÂM ĐỐI ĐÃI VỚI KẺ KHÁC MÀ HỌC CHÚ PHẢI CHÁNH TÂM THÀNH Ý. HT Tuyên Hoá giảng câu 232 Chú...

Chú Lăng Nghiêm – giảng giải Tỳ điều đát bà dạ

249. Tỳ điều đát bà dạ. Dịch: Trừ nạn điện sẹt Kệ: Phương quảng thiên thụ thiện điều phục Tấn lôi phong nhiên mãnh trà độc Băng tuyết thiểm điện thành tai hại Kim Cang giới thần cứu vô cô. Nghĩa...

CÁC TÂM CHÚ TRONG CHÚ LĂNG NGHIÊM

Chú Lăng Nghiêm có các Tâm Chú đặc biệt bên trong! Gồm có 3 Tâm Chú như sau:  Tâm Chú ngắn: Sitātapatra.(Tát Đát Đa Bát Đát La)  Tâm Chú dài:"Oṃ Anale Viśade Vīra Vajra-dhari Bandha-Bandhani Vajra-pāṇi...

KHAI TUỆ CÓ LĂNG NGHIÊM

Kinh Lăng Nghiêm còn lưu hành trên thế gian, thì thiên ma ngoại đạo đều không dám xuất hiện. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nam Mô Ðại Thế...

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM BẢN NGẮN

1. TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN: - Om Lam Xoa Ha. . 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN: - Om Tu Rị Tu Rị, Ma Ha Tu Rị, Tu Tu Rị, Ta Bà Ha. 3.TỊNH TAM NGHIỆP...

Trì chú lăng nghiêm được chư vị quỷ thần gia hộ nhiều đời nhiều kiếp

Trong một chuyến đi cùng sư huynh đệ để về khu vực sông nước Miền Tây. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ cho một em gái bỗng dưng bị câm không rỏ lí...

Uy lực chú lăng nghiêm

Chú Lăng Nghiêm được xem là vương chú trong kinh Phật, nếu chí thành trì tụng, sẽ thu được cảm ứng rất thù thắng. Ngày xưa ở tại Kim Sơn tự tôi đã được Hòa...

Tâm Đại Bi, Tướng Kinh Cang khi trì chú

Trước giờ chúng ta thường nghe nói Tâm Đại Bi khi hành trì chú Đại Bi, Lăng Nghiêm. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn có 1 khái niệm khác nửa là…giữ Tâm Đại...

Recent posts

Popular categories