Kinh Chú

Tổng hợp bản KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

1. Tải bản đọc pdf Kinh Đại Bát Niết Bàn -- dịch giả HT Thích Trí Tịnh: Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban-HT-Tri-Tinh-DichTải xuống Download dự phòng 2. Nghe trọn bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn trên youtube tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLExR3yfnT1ex8U2EN0LsY1FfbN9QlWgmE

Tổng hợp bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

1. Tải bản đọc KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA - Dịch giả HT Thích Trí Tịnh tại đây: KINH-DIEU-PHAP-LIEN-HOA-Tải xuống Download dự phòng 2. Nghe trọn bộ KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA trên youtube tại đây:...

KHAI TUỆ CÓ LĂNG NGHIÊM

Kinh Lăng Nghiêm còn lưu hành trên thế gian, thì thiên ma ngoại đạo đều không dám xuất hiện. Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát Nam Mô Kim Cang Tạng Bồ Tát Nam Mô Ðại Thế...

NGHI THỨC HÀNH TRÌ CHÚ LĂNG NGHIÊM BẢN NGẮN

1. TỊNH PHÁP GIỚI CHÂN NGÔN: - Om Lam Xoa Ha. . 2. TỊNH KHẨU NGHIỆP CHÂN NGÔN: - Om Tu Rị Tu Rị, Ma Ha Tu Rị, Tu Tu Rị, Ta Bà Ha. 3.TỊNH TAM NGHIỆP...

THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

(Bản dịch của Tuyên Hoá Thượng Nhân, được biên soạn bởi Mật Giả Huyền Thanh). Đại định vắng lặng nhiệm màu nơi ngôi vị không hề bị lay động. Đó là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm,...

Kinh Bát Chánh Đạo

Kính thưa quý Phật tử và quý bạn đọc thân mến, Mãi cho đến hôm nay, qua hơn 2500 năm lịch sử, lời Phật dạy vẫn sáng mãi trong lòng người về một con đường...

Trì chú lăng nghiêm được chư vị quỷ thần gia hộ nhiều đời nhiều kiếp

Trong một chuyến đi cùng sư huynh đệ để về khu vực sông nước Miền Tây. Chúng tôi đến đây để giúp đỡ cho một em gái bỗng dưng bị câm không rỏ lí...

Uy lực chú lăng nghiêm

Chú Lăng Nghiêm được xem là vương chú trong kinh Phật, nếu chí thành trì tụng, sẽ thu được cảm ứng rất thù thắng. Ngày xưa ở tại Kim Sơn tự tôi đã được Hòa...

Recent posts

Popular categories