Khai thị

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THUYẾT BÀI KỆ SẮC LỆNH BẢO VỆ VÀ BÀI KỆ THANH LƯƠNG TIÊU TRỪ TAI HỌA CHO NGƯỜI TRÌ...

Trích đoạn Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni ...Khi ấy Đại Phạm thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay cung kính bạch vớI đức Quán Thế Âm...

Đừng vì học Chú Lăng Nghiêm để hàng phục ma quỷ

ĐỪNG CÓ TƯ TƯỞNG HỌC CHÚ ĐỂ HÀNG PHỤC MA QUỶ HOẶC LÀ KHỞI TÂM ĐỐI ĐÃI VỚI KẺ KHÁC MÀ HỌC CHÚ PHẢI CHÁNH TÂM THÀNH Ý. HT Tuyên Hoá giảng câu 232 Chú...

VONG HỒN KHÔNG THỂ SIÊU ĐỘ

Trích Báo Ứng Hiện Đời 7 Lư Lão Sư – một vị tăng đã khai mở thiên nhãn. Hôm qua tôi được mời đi làm lễ siêu độ cho một thanh niên trẻ, thuộc con nhà...

Chú Lăng Nghiêm – giảng giải Tỳ điều đát bà dạ

249. Tỳ điều đát bà dạ. Dịch: Trừ nạn điện sẹt Kệ: Phương quảng thiên thụ thiện điều phục Tấn lôi phong nhiên mãnh trà độc Băng tuyết thiểm điện thành tai hại Kim Cang giới thần cứu vô cô. Nghĩa...

Suy ngẫm về lời nguyền của Ma Vương

Này Ông Cồ Đàm, hôm nay ta thua Ông, vì Ông còn trụ ở thế gian này. Nên ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông diệt độ, các đệ tử của...

CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TIN RẰNG NIỆM PHẬT LÀ THÀNH PHẬT

niệm Bồ-tát là làm Bồ-tát. Cho nên, người thật sự hiểu được, họ từ sáng đến tối chỉ niệm A Di Đà Phật, họ không cần tụng kinh, không cần niệm chú, cũng không...

PHẢI ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY MỚI ĐỦ ĐỀU KIỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

A DI ĐÀ PHẬT. “NGƯỜI NIỆM PHẬT RẤT NHIỀU, NHƯNG NGƯỜI VÃNG SANH KHÔNG NHIỀU VÌ SAO? THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN, PHẢI ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY MỚI ĐỦ ĐỀU KIỆN...

Vì sao các vị Hộ Pháp đã không hộ trì mà để họ đối diện với ma?

Tối thứ Năm, ngày 13 tháng Mười Hai năm 1973. Tôi có vài tin quan trọng cho quý vị. Hai vị tăng đang lạy Tam Bộ Nhất Bái vừa gặp ma và bị chúng bắt...

Recent posts

Popular categories