Suy ngẫm về lời nguyền của Ma Vương

-

Này Ông Cồ Đàm, hôm nay ta thua Ông, vì Ông còn trụ ở thế gian này. Nên ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông diệt độ, các đệ tử của Ông dù lớn hay nhỏ, tuy là hình thức tu theo Ông, nhưng việc làm của họ phải làm theo sự điều khiển của ta. Ông phải chống mắt mà xem ta sai khiến họ.

Sau khi Ông diệt độ, người nào dám viết lại lời dạy về Như lai thanh tịnh thiền của Ông, đều là kẻ chống đối với ta. Ta quyết chí triệt phá họ cho bằng được. Ta sẽ sai khiến người có chức, có quyền trong đạo của Ông để triệt phá người này.

Ta cũng báo cho Ông biết, số người tu theo đạo của Ông, một ngàn người chưa chắc có 1 người biết pháp môn thanh tịnh thiền này. Nhưng việc cúng lạy, cầu xin là vô số kể. Ông đừng mong đem giáo pháp thanh tiện thiền này để đưa người sống trong thế giới do ta cai quản, hòng thoát khỏi ta.

Ma Vương lại nói thêm :

Này Ông Cồ Đàm, sau này có rất nhiều người đem pháp môn này mạo danh thanh tịnh thiền để dụ người đến nghe, để họ kiếm tiền. Những người này cũng là do ta xúi bảo họ cả.

Sau đó Ma Vương cất tiếng cười thật lớn. Đức Phật nghe xong lời nguyền của Ma Vương và rơi lệ.

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments