Công phu

THẦN CHÚ THỦ LĂNG NGHIÊM

(Bản dịch của Tuyên Hoá Thượng Nhân, được biên soạn bởi Mật Giả Huyền Thanh). Đại định vắng lặng nhiệm màu nơi ngôi vị không hề bị lay động. Đó là Đại Định Thủ Lăng Nghiêm,...

Kinh Bát Chánh Đạo

Kính thưa quý Phật tử và quý bạn đọc thân mến, Mãi cho đến hôm nay, qua hơn 2500 năm lịch sử, lời Phật dạy vẫn sáng mãi trong lòng người về một con đường...

Công phu khuya – Thời Lăng Nghiêm tại chùa Vạn Linh núi Cấm An Giang

https://www.youtube.com/watch?v=sUt91sB-V8I Cùng sư ông Hoà Thượng Thích Thiện Từ 99 tuổi

Thời khóa công phu chiều Tịnh độ

Công phu chiều, kinh A Di Đà tại Am Tịnh Độ núi Thị Vải https://www.youtube.com/watch?v=wMHXXH1hxUQ

Recent posts

Popular categories