Công phu

Kinh Bát Chánh Đạo

Kính thưa quý Phật tử và quý bạn đọc thân mến, Mãi cho đến hôm nay, qua hơn 2500 năm lịch sử, lời Phật dạy vẫn sáng mãi trong lòng người về một con đường...

Công phu khuya – Thời Lăng Nghiêm tại chùa Vạn Linh núi Cấm An Giang

https://www.youtube.com/watch?v=sUt91sB-V8I Cùng sư ông Hoà Thượng Thích Thiện Từ 99 tuổi

Thời khóa công phu chiều Tịnh độ

Công phu chiều, kinh A Di Đà tại Am Tịnh Độ núi Thị Vải https://www.youtube.com/watch?v=wMHXXH1hxUQ

Recent posts

Popular categories