Công phu khuya – Thời Lăng Nghiêm tại chùa Vạn Linh núi Cấm An Giang

-

Cùng sư ông Hoà Thượng Thích Thiện Từ 99 tuổi

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments