Cô chú anh chị Phật Tử cùng bổ sung vào thời khóa công phu tu tập sau khi hồi hướng là phát nguyện

Kính lạy mười phương Phật
Kính lạy mười phương Pháp
Kính lạy mười phương Tăng

Nguyện chứng giám lòng con
Với tất cả tâm thành
Dâng lên lời khấn nguyện

Nguyện cho con mãi mãi
Lòng tôn kính vô biên
Hơn núi biển mông mênh
Dâng lên mười phương Phật

Nguyện cho con mãi mãi
Lòng thương yêu không cùng
Trải thế giới tam thiên
Đến chúng sinh vô tận

Nguyện cho khắp muôn loài
Sống yên lành bên nhau
Không ganh ghét oán thù
Không chiến tranh giết chóc

Nguyện cho người bất thiện
Biết tin có luân hồi
Có nghiệp báo trả vay
Để hồi đầu hướng thiện

Nguyện người mù được sáng
Người điếc lại được nghe
Người nghèo được ấm no
Người ốm đau bình phục

Nguyện cho loài cầm thú
Thoát được nghiệp ngu si
Tái sinh vào cõi người
Biết tu theo Phật Pháp

Các vong linh vất vưởng
Trong cõi giới u huyền
Thoát nghiệp đói triền miên
Quy y về Phật Pháp

Nguyện cho nơi địa ngục
Chúng sanh đang đọa đày
Khởi được tâm từ bi
Để xa lìa cảnh khổ

Nguyện lạy mười phương Phật
Chư Bồ Tát Thánh Hiền
Đem chánh pháp thiêng liêng
Sáng soi nghìn thế giới

Nguyện chúng con mãi mãi
Dù sinh về nơi đâu
Đều gặp pháp nhiệm mầu
Để nương theo tu tập

Nguyện con biết khiêm hạ
Biết tôn trọng mọi người
Tự thấy mình nhỏ thôi
Việc tu còn kém cỏi

Nguyện tay con rộng mở
Biết san sẻ cúng dường
Biết giúp đỡ yêu thương
Đến những người khốn khó

Nguyện con luôn bình thản
Trước nghịch cảnh cuộc đời
Dù bị mắng bằng lời
Hay bằng điều mưu hại

Nguyện tâm con sung sướng
Khi thấy người thành công
Hoặc gây tạo phước lành
Như chính con làm được

Nguyện con biết im lặng
Không nói lỗi của người
Chỉ lặng lẽ dùng lời
Cầu cho người hết lỗi

Nguyện vòng dây tham ái
Chuyển đổi cuộc đời con
Nguyện cho trái tim con
Biết yêu thương tất cả.

Nguyện lạy mười phương Phật
Đau khổ đã nhiều rồi
Vô lượng kiếp luân hồi
Đắng cay và mỏi mệt

Nay con dâng lời nguyện
Giải thoát, quyết tìm về
Giác ngộ, quyết lìa mê
Độ sanh, đền ơn Phật

Nguyện cho con giữ vững
Được chí nguyện tu hành
Không một phút buông lơi
Không một giờ xao lãng

Nguyện vẹn toàn giới hạnh
Với chỉ quán lắng sâu
Với trí tuệ nhiệm mầu
Xóa tan dần chấp ngã

Nguyện cho con tỉnh táo
Không kiêu mạn tự hào
Dù tu tiến đến đâu
Vẫn tự tìm chỗ dở

Nguyện cho con đi mãi
Không dừng lại giữa đường
Đến tuyệt đối vô biên
Tâm đồng tâm chư Phật

Rồi trong muôn vạn nẻo
Cửa sinh tử luân hồi
Con mãi mãi không thôi
Độ sinh không ngừng nghỉ

Cúi lạy mười phương Phật
Xin chứng giám lòng con
Lời khấn nguyện sắt son
Dâng lên ngôi Tam bảo.


NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT
NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here