KINH SÁU SÁU (Lần 4 – tuần 3 – phần 3)

HT THÍCH GIÁC KHANG ...Chúng ta thấy như câu chuyện của Huệ Năng và Huyền Giác cũng đặt trên cái tâm. Huệ Năng là Tổ đã đắc quả rồi muốn thử Huyền Giác đắc không...

HÒA THƯỢNG TUYÊN HOÁ ĐÃ KHUYÊN DẠY VỀ VIỆC THỐNG NHẤT NAM VÀ BẮC TÔNG PHẬT GIÁO

“… nên loại bỏ quan điểm tông phái trong Phật giáo. … xóa bỏ ranh giới của Đại thừa và Tiểu thừa. … xóa đi sự phân chia tông phái trong Phật giáo, và không nên...

BỒ TÁT QUÁN THẾ ÂM THUYẾT BÀI KỆ SẮC LỆNH BẢO VỆ VÀ BÀI KỆ THANH LƯƠNG TIÊU TRỪ TAI HỌA CHO NGƯỜI TRÌ...

Trích đoạn Kinh Đại Bi Tâm Đà La Ni ...Khi ấy Đại Phạm thiên vương từ chỗ ngồi đứng dậy, sửa y phục nghiêm chỉnh, chắp tay cung kính bạch vớI đức Quán Thế Âm...

Đừng vì học Chú Lăng Nghiêm để hàng phục ma quỷ

ĐỪNG CÓ TƯ TƯỞNG HỌC CHÚ ĐỂ HÀNG PHỤC MA QUỶ HOẶC LÀ KHỞI TÂM ĐỐI ĐÃI VỚI KẺ KHÁC MÀ HỌC CHÚ PHẢI CHÁNH TÂM THÀNH Ý. HT Tuyên Hoá giảng câu 232 Chú...

Cuộc đời của CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC KHANG

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC KHANG TRỤ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC VÂN PHƯỜNG 7 – TP.TRÀ VINH TỈNH TRÀ VINH Tập Sơ lược tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Giác Khang này được chúng con biên...

Lời Phát Nguyện của Người Tu – thầy Thích Minh Thọ

https://www.youtube.com/watch?v=gvM9Yv7vGDg Cô chú anh chị Phật Tử cùng bổ sung vào thời khóa công phu tu tập sau khi hồi hướng là phát nguyện Kính lạy mười phương PhậtKính lạy mười phương PhápKính lạy mười phương...

VONG HỒN KHÔNG THỂ SIÊU ĐỘ

Trích Báo Ứng Hiện Đời 7 Lư Lão Sư – một vị tăng đã khai mở thiên nhãn. Hôm qua tôi được mời đi làm lễ siêu độ cho một thanh niên trẻ, thuộc con nhà...

Chú Lăng Nghiêm – giảng giải Tỳ điều đát bà dạ

249. Tỳ điều đát bà dạ. Dịch: Trừ nạn điện sẹt Kệ: Phương quảng thiên thụ thiện điều phục Tấn lôi phong nhiên mãnh trà độc Băng tuyết thiểm điện thành tai hại Kim Cang giới thần cứu vô cô. Nghĩa...