PHẢI ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY MỚI ĐỦ ĐỀU KIỆN VÃNG SANH TÂY PHƯƠNG

A DI ĐÀ PHẬT. “NGƯỜI NIỆM PHẬT RẤT NHIỀU, NHƯNG NGƯỜI VÃNG SANH KHÔNG NHIỀU VÌ SAO? THIỆN CĂN, PHƯỚC ĐỨC, NHÂN DUYÊN, PHẢI ĐẦY ĐỦ BA ĐIỀU KIỆN NÀY MỚI ĐỦ ĐỀU KIỆN...

Nghi Thức Tụng Kinh Dược Sư

NAM MÔ ĐÔNG PHƯƠNG GIÁO CHỦ MÃN NGUYỆT TỪ DUNG TỊNH TIÊU TAI DIÊN THỌ DƯỢC SƯ LƯU LY QUANG NHƯ LAI NGHI THỨC KINH DƯỢC SƯ NIỆM HƯƠNG (Thắp đèn đốt hương trầm xong, đứng ngay...

Vì sao các vị Hộ Pháp đã không hộ trì mà để họ đối diện với ma?

Tối thứ Năm, ngày 13 tháng Mười Hai năm 1973. Tôi có vài tin quan trọng cho quý vị. Hai vị tăng đang lạy Tam Bộ Nhất Bái vừa gặp ma và bị chúng bắt...

Oai lực phi thường của chú Đại Bi

HT. Tuyên Hóa Khi bạn tụng đọc Chú Đại Bi lên thì trên trời dưới đất đều chấn động, chấn động cả hư không Pháp Giới… Cụ thể, Để biết ý nghĩa và oai lực của...

Tổng hợp bản KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

1. Tải bản đọc pdf Kinh Đại Bát Niết Bàn -- dịch giả HT Thích Trí Tịnh: Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban-HT-Tri-Tinh-DichTải xuống Download dự phòng 2. Nghe trọn bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn trên youtube tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLExR3yfnT1ex8U2EN0LsY1FfbN9QlWgmE

Tổng hợp bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

1. Tải bản đọc KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA - Dịch giả HT Thích Trí Tịnh tại đây: KINH-DIEU-PHAP-LIEN-HOA-Tải xuống Download dự phòng 2. Nghe trọn bộ KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA trên youtube tại đây:...

CÁC TÂM CHÚ TRONG CHÚ LĂNG NGHIÊM

Chú Lăng Nghiêm có các Tâm Chú đặc biệt bên trong! Gồm có 3 Tâm Chú như sau:  Tâm Chú ngắn: Sitātapatra.(Tát Đát Đa Bát Đát La)  Tâm Chú dài:"Oṃ Anale Viśade Vīra Vajra-dhari Bandha-Bandhani Vajra-pāṇi...

Lận đận trong việc vô ơn bội nghĩa

Trong chuyện nhân quả kể rằng, ngày xưa có một người rất nghèo khổ, lận đận trong công việc, mãi cũng không xin được việc hoặc làm thời gian ngắn thì bị đuổi. Một hôm,...