Thời khóa công phu chiều Tịnh độ

-

Công phu chiều, kinh A Di Đà tại Am Tịnh Độ núi Thị Vải

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments