Phật giáo phát triển ở Trung Quốc như thế nào !?!

Đạo Phật được đưa vào Việt Nam trước cả Trung Quốc, nhưng cuối cùng chính Phật Giáo Trung Quốc lại truyền bá ảnh hưởng sang Việt Nam trở lại. Có những triều đại mà...

Tình ái là tảng đá buộc chân người tu đạo

Sự khác biệt giữa Ma-vương và Bồ-tát - vốn rất vi tế; khác biệt như thế nào? Bồ-tát thương xót và che chở tất cả chúng sanh với lòng từ-bi, chứ tuyệt đối không...

Ăn Thịt Là Nguồn Gốc Của Tai Kiếp

- Miếng thịt trong tô canh tuy nhỏ, nhưng thật sự trong đó chất chứa sự thù hằn sâu như biển cả. Người đập lộn với người, nhà này đánh nhau với nhà kia,...

Các tâm chú trong thần Chú Lăng Nghiêm

Thần Chú Lăng Nghiêm gồm 554 câu, trong đó có 3 Tâm Chú là: TÂM CHÚ BẠCH TẢN CÁI; NGŨ ĐẠI TÂM CHÚ; TÂM CHÚ LĂNG NGHIÊM. Cụ thể như sau: Tâm Chú Bạch Tản...

Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng

Kiết già phu tọa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức.

Tu là để cứu mình

Vì vậy lúc còn trẻ, ta cần phải tinh tấn tu hành, chớ đợi tới ngày mai mới tu. Đó chính là thượng sách.

Quên mất chính mình

Ví dụ bạn ĐANG ĐI BỘ nhưng lại QUÊN mình ĐANG BƯỚC đi trên đường mà Ý TƯỞNG đang LANG THANG đi TÌM lại hình ẢNH một người bạn hôm qua mới quen ngoài cổng trường

Oai lực Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng có tên là ‘’Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này rất màu nhiệm, oai lực bất khả tư nghì, độ thoát khổ thú chúng sinh trong sáu đạo luân hồi.