bồ tát

Chạm trán quỷ sai âm ty nhờ niệm Quán Thế Âm đươc cứu thoát

Tôi có một trải nghiệm đặc biệt kì quái, cách đây 29 năm, tôi từng chạm mặt với hai con quỷ. Không phải ma – vong hồn người chết, mà là quỷ. Tôi là một...

Recent posts

Popular categories