Vì sao các vị Hộ Pháp đã không hộ trì mà để họ đối diện với ma?

-

Tối thứ Năm, ngày 13 tháng Mười Hai năm 1973.

Tôi có vài tin quan trọng cho quý vị. Hai vị tăng đang lạy Tam Bộ Nhất Bái vừa gặp ma và bị chúng bắt nạt. Họ vừa viết thư gởi đến Tu Viện Kim Sơn, và bây giờ tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Tại sao lại như thế khi họ rất thành tâm lạy Tam Bộ Nhất Bái mà các Hộ Pháp đã không hộ trì mà để họ đối diện với ma?

Mọi người có thể lên tiếng và giải thích đạo lý đằng sau chuyện này. Không phải chúng ta đã nói về huệ nhãn trước đây hay sao?

Điều này để xem quý vị có huệ nhãn hay quý vị có phải là minh nhãn thiện tri thức hay không.

Vấn đề này nhất định có lý do. Quý vị không thể chỉ nói rằng trong khi tu hành thì phải gặp ma quỷ. Không phải thế.

Có lý do cụ thể.

Ai có thể cho tôi biết lý do?

Ai biết?

Tôi hỏi quý vị câu hỏi này để xem cách quý vị nhìn vào mỗi vấn đề, xem quý vị có nhận ra đạo lý, hoặc hiểu đúng đạo lý chút nào hay không. Đó là lý do tại sao tôi muốn quý vị đưa ra ý kiến. Đầu tiên, trong cuộc điện thoại gần đây với mấy vị tăng này, tôi nói với một người:

“Điều quan trọng nhất là tránh xa phụ nữ. Con có ở trong tình huống đó gần đây không?”

Anh ta suy nghĩ một lát rồi trả lời:

“Dạ Có.”

“Sao, chuyện gì xảy ra? Con có bị hoàn cảnh làm dao động hay không?”

Anh nói anh bị dao động một chút trong tâm, nhưng không dao động về thể xác.

Tôi nói:

“Thế thì tốt. Cẩn thận hơn trong tương lai.”

Ngay đêm đó anh bị ma và gọi điện thoại. Tôi nói với anh đừng sợ, tôi sẽ giúp anh qua được bất kỳ cảnh giới nào anh gặp phải. Anh đủ biết để cầu sự giúp đỡ khi gặp cảnh giới như thế. Nhưng hai người họ phải biết cách hành xử.

Họ không có định lực nào cả.

Khi gặp phải cảnh giới đó,

họ quên mất Tam Bộ Nhất Bái,

và khi quên như thế thì các Hộ Pháp trời, rồng, và tám bộ chúng đều nghỉ ngơi, nghĩ rằng thật vô nghĩa để hộ trì một người đắm chìm trong vọng tưởng.

Một khi các Hộ Pháp nghỉ ngơi,

Ma Cưu Bàn Trà đến.

Nó không thể tìm đến họ trực tiếp, do đó, nó tìm bà của anh dẫn đường, để nó có thể quấy phá họ. Đây chỉ là một cảnh báo họ cần phải cẩn thận hơn. Trên điện thoại, tôi nói với họ hết sức cẩn thận cho dù bất cứ vấn đề gì xảy ra. Hôm nay chúng ta đang tìm hiểu vấn đề này:

Mỗi một hành giả nên tránh đắm chìm trong vọng tưởng.

Đừng để cho định lực của quý vị phân tán. Một khi định lực phân tán,

quý vị kết hợp với ma.

Quý vị thành thành phần của chúng.

Nếu có định lực, quý vị mở công ty với Bồ Tát. Đó là một công ty vô giới hạn, không phải là công ty giới hạn. Không phải là công ty hạn định. Nó tùy thuộc vào cách quý vị hành xử. Đây là những vấn đề rất quan trọng, vì vậy hôm nay tôi muốn thảo luận về những vấn đề này trước khi giảng kinh.

_____

Kumbhanda (Cưu Bàn Trà hay Yểm Mỵ quỷ). Loài quỷ này làm cho người ta tê liệt, người bị quỷ này đè, chân tay y nguyên, tứ chi nguyên vẹn không mất mát, thấy nghe không lầm hay mê muội, nhưng tâm bị chế ngự bởi khách tà, nên không cử động được.

Những Lời Dạy Đúng Lúc

HT Tuyên Hoá

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments