thích trí tịnh

Tổng hợp bản KINH ĐẠI BÁT NIẾT BÀN

1. Tải bản đọc pdf Kinh Đại Bát Niết Bàn -- dịch giả HT Thích Trí Tịnh: Kinh-Dai-Bat-Niet-Ban-HT-Tri-Tinh-DichTải xuống Download dự phòng 2. Nghe trọn bộ Kinh Đại Bát Niết Bàn trên youtube tại đây: https://www.youtube.com/playlist?list=PLExR3yfnT1ex8U2EN0LsY1FfbN9QlWgmE

Tổng hợp bản Kinh Diệu Pháp Liên Hoa

1. Tải bản đọc KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA - Dịch giả HT Thích Trí Tịnh tại đây: KINH-DIEU-PHAP-LIEN-HOA-Tải xuống Download dự phòng 2. Nghe trọn bộ KINH DIỆU PHÁP LIÊN HOA trên youtube tại đây:...

Recent posts

Popular categories