vô ơn

Lận đận trong việc vô ơn bội nghĩa

Trong chuyện nhân quả kể rằng, ngày xưa có một người rất nghèo khổ, lận đận trong công việc, mãi cũng không xin được việc hoặc làm thời gian ngắn thì bị đuổi. Một hôm,...

Recent posts

Popular categories