Đừng vì học Chú Lăng Nghiêm để hàng phục ma quỷ

ĐỪNG CÓ TƯ TƯỞNG HỌC CHÚ ĐỂ HÀNG PHỤC MA QUỶ HOẶC LÀ KHỞI TÂM ĐỐI ĐÃI VỚI KẺ KHÁC MÀ HỌC CHÚ PHẢI CHÁNH TÂM THÀNH Ý. HT Tuyên Hoá giảng câu 232 Chú...

Cuộc đời của CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC KHANG

CỐ HÒA THƯỢNG THÍCH GIÁC KHANG TRỤ TRÌ TỊNH XÁ NGỌC VÂN PHƯỜNG 7 – TP.TRÀ VINH TỈNH TRÀ VINH Tập Sơ lược tiểu sử Cố Hòa Thượng Thích Giác Khang này được chúng con biên...

Lời Phát Nguyện của Người Tu – thầy Thích Minh Thọ

https://www.youtube.com/watch?v=gvM9Yv7vGDg Cô chú anh chị Phật Tử cùng bổ sung vào thời khóa công phu tu tập sau khi hồi hướng là phát nguyện Kính lạy mười phương PhậtKính lạy mười phương PhápKính lạy mười phương...

VONG HỒN KHÔNG THỂ SIÊU ĐỘ

Trích Báo Ứng Hiện Đời 7 Lư Lão Sư – một vị tăng đã khai mở thiên nhãn. Hôm qua tôi được mời đi làm lễ siêu độ cho một thanh niên trẻ, thuộc con nhà...

Chú Lăng Nghiêm – giảng giải Tỳ điều đát bà dạ

249. Tỳ điều đát bà dạ. Dịch: Trừ nạn điện sẹt Kệ: Phương quảng thiên thụ thiện điều phục Tấn lôi phong nhiên mãnh trà độc Băng tuyết thiểm điện thành tai hại Kim Cang giới thần cứu vô cô. Nghĩa...

Suy ngẫm về lời nguyền của Ma Vương

Này Ông Cồ Đàm, hôm nay ta thua Ông, vì Ông còn trụ ở thế gian này. Nên ta không làm được gì Ông. Nhưng sau khi Ông diệt độ, các đệ tử của...

BÀN VỀ KHÍ CÔNG, ĐỒNG BÓNG

Có người hỏi tôi: – Phật giáo nêu lý nhân quả giúp người mê lầm thức tỉnh, sửa lỗi hướng thiện, đạt được mục đích cứu người rất tốt. Nhưng hiện nay có nhiều kẻ...

CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI TIN RẰNG NIỆM PHẬT LÀ THÀNH PHẬT

niệm Bồ-tát là làm Bồ-tát. Cho nên, người thật sự hiểu được, họ từ sáng đến tối chỉ niệm A Di Đà Phật, họ không cần tụng kinh, không cần niệm chú, cũng không...