Tâm Đại Bi, Tướng Kinh Cang khi trì chú

-

Trước giờ chúng ta thường nghe nói Tâm Đại Bi khi hành trì chú Đại Bi, Lăng Nghiêm. Nhưng mà bên cạnh đó nó còn có 1 khái niệm khác nửa là…giữ Tâm Đại Bi, nhưng hiện tướng Kim Cang. Đây là cái việc cực kì khó làm lắm đấy. Chúng ta học Phật luôn coi trọng vấn đề ôn hòa, nhã nhặn, từ bi. Ủa? Vậy rồi những lúc đọc kinh điển, có nhiều đoạn mà mình thấy Đức Phật quở trách rất nặng lời luôn, rồi mình nghĩ sao? Cái mấu chốt ở chổ là khi mình nổi sân thì mình luôn chạy theo cảm xúc mà sẳn sàng gào thét,lăng mạ lẩn nhau nếu không vừa ý. Còn Đức Phật cũng như các bậc Thánh thì họ quát mắng nhưng tâm thì lại tĩnh lặng,quở trách nhưng tâm không dậy sóng bên trong, cũng vì muốn khai ngộ cho chúng sanh, tâm không sinh khởi nên không tạo ác nghiệp. chứ mình không hiểu mà bắt chước theo là coi chừng tội lỗi đầy đầu đó. Đây gọi là hiện tướng Kim Cang nhưng giữ tâm Đại Bi. Việc này khó làm lắm.

Cũng như chú Đại Bi nếu khởi tâm thanh tịnh, từ bi vô nước thì nước đó sẽ biến thành Cam Lồ, nhưng mà nếu khởi tâm sân hận để trì chú vô nước và đem nước đó rải xung quanh là nó sẽ biến thành nước sôi làm phỏng các chúng sanh vô hình quanh mình.

Chú Lăng Nghiêm cũng vậy. Đệ thứ 3,4,5 hầu như là nói nhiều về cảnh giới của quỷ thần, và các quỷ vương vốn là các Đại Bồ Tát hóa hiện để hóa độ cho các loài quỷ dữ. Khi hóa độ chúng sanh thì phải biết cách tùy thuận chúng sanh, muốn hiểu loài quỷ như thế nào thì phải hóa hiện làm quỷ vương loài đó để hiểu thấu tâm cang của chúng và hóa độ,răn đe dể dàng hơn. Đó là hiện tướng Kim Cang nhưng giữ tâm Đại Bi.

Trong chú Lăng Nghiêm, đệ thứ 3, 3 câu liên tiếp: Tỳ Đà Dạ Xà, Sân Đà Dạ Di, Kê Ra Dạ Di…3 câu này nghĩa là oai thần của Phật, với vô lượng pháp môn, vô lượng phương tiện để giáo hóa chúng sanh. Đọc liên tiếp 3 câu này là quỷ thần ma quái để phải tuân mệnh, nếu không nghe theo thì xung quanh họ sẽ có sợi dây trói họ lại.

Rồi chẳng hạn như cuối đệ thứ 5 có 2 câu bắt trói chư Thiên, ma quỷ nếu không phục tùng. Đó chính là câu: Bát ra Tỳ Đà, Bàn Đàm Ca Lô Di. 2 câu này nó phải kèm theo 1 thủ ấn nửa. và ai thành tựu ấn này họ sẽ khai mở thiên nhãn để thấy thế giới bên kia. 2 câu này nghĩa là các vị Kim cang Vương làm hộ pháp cho người kiết giới, trong 12 do tuần, yêu ma quỷ quái không được quấy nhiễu. Nếu trái ý sẽ bị bắt trói lại, kể cả chư Thiên. 2 câu này rất nguy hiểm nếu sử dụng bừa bải thì dể kết oán với các chúng sanh vô hình lắm.

Người nào mà bị Ma Nhập, quỷ dựa thì cứ lấy xâu chuổi niệm Phật, trì chú đại Bi hằng ngày mà đọc liên tục 2 câu chú này vô sợi dây chuổi mà đeo vô cổ của người bị nhập là cái vong đó sẽ có cảm giác như đá đè gẫy cổ vậy đó. Thầy tôi đã thử 1 lần rồi, còn tôi thì chưa có cơ duyên để chứng thực kinh nghiệm này. Ai có duyên thì cứ thực hành để kiểm chứng vậy.

Ở Phú Yên thời xưa cũng từng có 1 vị thầy trẻ từng ra Bình Định xin hòa thượng Từ Mãng dạy cho cách bắt trói này. Sau khi hòa thượng dạy cho cách bắt ấn và câu chú này. Nhưng vị thầy này còn trẻ quá nên tính hiếu thắng, đêm đó là tùy tiện bắt ấn và đọc câu chú này để trói chư thiên lại, xem thử coi có linh nghiệm không. Kết quả là chư Thiên mách lại với hòa thượng Từ Mãng vì không cẩn thận truyền trao mật pháp. Thế là sáng hôm sau hòa thượng đuổi vị thầy trẻ này về lại Phú Yên luôn, không dạy nửa. Nên vấn đề truyền pháp mà sai đối tượng nó để lại nhiều tác hại ngoài ý muốn lắm. nên mấy vấn đề này Phật Tử tại gia khó lòng mà học được lắm. Học xong rồi đi tạo nghiệp, mất công xuống địa ngục đọa lạc cũng vậy à.

Bây giờ thì hầu như ít vậy Thầy nào biết sử dụng các ấn, câu chú này trong Lăng Nghiêm lắm. chứ thời xưa thì các vị Thầy mật tông ở Việt Nam họ hay dùng mấy câu chú, ấn này để bắt trói mấy con ma, quỷ phá làng phá xóm lại rồi nhốt vô 1 cái thất, hằng ngày cúng cơm cho họ ăn và giảng dạy kinh điển Phật pháp cho họ,1 thời gian sau rồi họ cũng phát tâm tu tập để siêu thoát hết à, chứ không muốn sống đọa lạc như vậy nửa. Đó gọi là hiện tướng Kim Cang nhưng giữ tâm Đại Bi.

Cốt Tủy của chú Lăng Nghiêm là 10 phương chư Phật đều muốn hóa độ cho các chúng sanh nương theo Tam Bảo mà tu tập giải thoát. Thì không có lí do gì lại bảo rằng trì chú Lăng Nghiêm, đại Bi để trừ tà, triệt vong cả. Nhiều vị không hiểu điểm này rồi đi lên mạng rao giảng cho người ta, nói rằng chú Lăng Nghiêm dùng để trừ tà, triệt vong người ta. Rồi thậm chí nhiều vị mới học thuộc Đại Bi, Lăng Nghiêm là cái ngã trổi dậy, vênh váo lên,rồi thậm chí coi mấy phim kiếm hiệp, phim cương thi của Tàu nhiều quá rồi cũng bắt chước người ta trì chú Lăng Nghiêm để trừ tà, triệt vong người ta luôn. Đời với phim là 2 khái niệm khác xa nhau lắm.

Mật chú là dùng Tâm để tu tập, thì chúng sanh vô hình xung quanh cũng vậy. Nếu họ thật lòng muốn tu tập thì Tâm cảm tới Tâm, tự nhiên họ sẽ ở cạnh mình để nghe những âm thanh mật chú vi diệu mà tu tập giải thoát à. Còn nếu vong nào mà khởi tâm quấy nhiễu thì sẽ bị các hộ pháp của chú Đại Bi, lăng Nghiêm cản trở, không cho họ tới gần mình, và họ sẽ bị nhức đầu mà bỏ đi nơi khác. Cho nên ai mà không hiểu rồi lại nói trì chú ma nó theo hoặc ma nó xa lánh mình. Tùy cách dụng tâm của mổi chúng sanh thôi.

Không phải thời nay mới có ma cỏ đâu. Thời của Phật nhiều lắm. và thường xuyên quấy nhiễu các tỳ kheo tu tập. Nhưng Phật lại dạy các tỳ kheo phải tu tập mà hồi hướng đến các ma quỷ đó, nguyện cho họ nương theo Tam Bảo mà giải thoát. Và quả nhiên làm vậy sau 1 thời gian là các ma quỷ đó cũng nguyện làm hộ pháp, hộ trì lại các vị Tỳ Kheo tu tập chứng đắc hết.

Cho nên khi mà Phật tử mới phát tâm thọ trì Đại Bi, Lăng Nghiêm, đạo lực còn yếu, nên hay bị nằm mơ thấy ác mộng, hoặc bị trêu, thì quý vị hãy ráng thọ trì Lăng Nghiêm, đại Bi và hồi hướng lại cho các vong linh nơi ở của mình đều phát bồ đề tâm tu tập mà giải thoát theo lời Phật dạy, là tự nhiên 1 thời gian sẽ hết mấy hiện tượng này à. Hãy tin lời tôi mà thực hành thử xem. Các vong linh họ cũng như người sống mình vậy. Nhiều khi mình còn sống đi ngang nhau thôi, vô tình “nhìn đểu” nhau 1 chút thôi là cũng ngứa mắt, gây hấn với nhau rồi. Huống chi 2 thế giới âm dương khác biệt, đôi khi vô tình mình làm cho họ đau khổ rồi kết oán với mình nửa. nên mới có chuyện mà xây nhà hay đạp lên mồ mã người ta, rồi tối về nó hiện hồn đòi bẽ cổ mình đó. Còn bây giờ mình tu tập hồi hướng cho họ, lấy ân báo oán, thì tự nhiên có người đối xử tốt với họ, thì họ cũng cảm kính mình mà đi theo mình tu tập thôi à, cũng như người sống mình ai tốt với mình thì mình tốt lại thôi à. Ma với người gì thì cũng như nhau thôi.

Chứ mình mà ảo tưởng cho rằng chỉ cần trì chú Lăng Nghiêm, đại Bi mà vênh váo đòi triệt hạ, bắt trói quỷ thần này nọ, hên hên gặp mấy con ma xó thì không sao chứ gặp vong linh hay quỷ thần lâu năm mà đạo hạnh mình kém xa họ là coi chừng mình bỏ mạng có ngày đó. Thấy mình yếu thì tốt nhất đừng ra gió.

Có 1 câu chuyện có thật ở Việt Nam mà tôi luôn khắc cốt ghi tâm mổi khi thọ trì Lăng Nghiêm, đại BI. Như trường hợp của Cố Hòa Thượng Minh Phát, tại chùa Ấn Quang, mà người Việt Nam tôn Thầy như 1 vị Bồ tát sống, ngài mất năm 42 tuổi thôi. Thời đó, ở Sài Gòn có 1 con gái của vị đại gia tỷ phú, bị vong nhập dựa tới 3 năm trời. Gia đình đã mời các vị tăng đến để thi triển thần lực và các tôn giáo khác như là Lão, Nho, Vạn Pháp Quy Tông …với đủ cách bùa chú trấn yếm mà cũng vô tác dụng. Mấy Thầy đọc Lăng Nghiêm mà nó cũng thuộc, trì Đại Bi mà nó cũng đọc được. Cuối cùng không ai làm được gì nó và bị nó cười. Cuối cùng mới đi kiếm ngài Minh Phát, mà lúc đó Ngài chưa có hành trì mật tông. Nhưng mà khi kiếm Ngài, Ngài đến và Ngài ngồi im. Con ma này nó bảo Ngài đứng lên thì Ngài đứng, bảo Ngài ngồi thì Ngài ngồi, bảo Ngài đi qua đi lại, thì Ngài đi qua đi lại… ở trong nhà mà người ta chán bảo rằng pháp sư gì mà ma cỏ sai đâu thì làm đó. Lúc đó nó bảo Ngài ngồi xuống thì Ngài ngồi xuống rồi sau đó…nó quỳ xuống xin quy y. Nó nói rằng 3 năm nay nó ngồi ở đây thách đố tất cả mọi vị cao tăng đến đây mà chửa trị. Nó là cái loại sơn tinh quỷ quái, sống trong cảnh giới của nó nhiều ngàn năm. Còn chúng ta tuổi đời có mấy chục năm, nó coi mình như là trẻ nít, dạng như mới học võ mà đòi ra sàn đấu chuyên nghiệp vậy á, nên nó đâu có ngán. Còn Ngài thì luôn tu tập hạnh từ bi, khởi tâm thương yêu, cảm thông với chúng sanh, không có ý đánh đập hay xua đuổi. Từ đó nó mới toát lên dáng vẽ đi đứng nằm ngồi 1 cách tự tại, thanh tịnh. Và đây là sức mạnh của tâm đại bi. Và khi nó đã quy y Ngài thì Ngài bảo cái gì nó làm cái đó, nó thoát xác ra và sống bằng cái tâm đại bi chứ không còn hơn thua thách đố nửa.

Tu tập pháp môn nào thì cũng dùng lòng đại bi cả, và khi có lòng đại bi thì làm gì có khái niệm trừ khử vong linh, triệt hạ họ làm gì? Hỵ vọng mọi người xem tới đây cũng hiễu rõ mình cần làm gì khi nhà có vong nhé.

Bài viết này mang tính chất tham khảo từ cá nhân tôi thôi, có thể hợp với người này mà không hợp với người kia. Tùy duyên mà đón nhận vậy.

Chúc cả nhà thân tâm an lạc và tinh tấn thọ trì Lăng Nghiêm Đại Bi vì 1 thế giới an lành.

Nguồn: (facebook) Thánh Địa Lăng Nghiêm

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments