Câu chuyện về tôn giả Sariputta

-

Tôn giả Sariputta, mười vị Tỳ kheo, cùng với đoàn của Sudatta lên đường về Savathi.

Trên đường đi, một Tỳ kheo trẻ chợt hỏi Tôn giả Sariputta:

– Thưa Tôn giả Sariputta, con nghe nói ai chứng được Sơ thiền là Ly Dục, Ly Bất Thiện Pháp, nghĩa là diệt được dâm dục, có phải vậy chăng?

Đúng vậy, này Udaka.

– Thưa Tôn giả Sariputta, con nghe nói khi Thế Tôn 12 tuổi, trong một lần ra ngoài đồng dự lễ hạ điền, Thế Tôn đã chứng được Sơ thiền, ngồi nhập định dưới tàng cây suốt buổi, có phải đó là sự thật không ạ?

– Thưa Tôn giả Sariputta, nếu sự tình là đúng như vậy thì Thế Tôn đã diệt hết dâm dục từ khi 12 tuổi, sao Thế Tôn có thể lấy vợ là Công nương Yashodara và hạ sinh Sa di Rahula được ạ?

– Này Udaka, thầy có biết gì về 32 tướng Đại Nhân của Thế Tôn không?

– Thưa Tôn giả Sariputta, con có biết ạ.

– Này Udaka, thầy có biết thế nào là tướng Âm Mã Tàng của Thế Tôn không?

– Thưa Tôn giả Sariputta, con nghe nói tướng Âm Mã Tàng là bộ phận sinh thực khí rút vào trong kín đáo, chỉ khi cần bài tiết thì mới lộ ra.

– Đúng vậy, này Udaka, chỉ những bậc Bồ Tát suốt 500 kiếp không hành dâm dục thì mới được tướng Âm Mã Tàng như thế. Thầy nghĩ đi, chẳng lẽ suốt 500 kiếp Thế Tôn thanh tịnh để rồi kiếp này không thanh tịnh hay sao.

– Thưa Tôn giả Sariputta, con tin Thế Tôn là thanh tịnh, nhưng sự hạ sinh của Rahula là từ đâu, con không hiểu nổi.

– Này Udaka, thỉnh thoảng trên thế gian vẫn có trường hợp sinh sản đơn tính, không cần sự phối hợp của hai giống. Ở loài người thì rất hiếm, nhưng ở loài vật như rắn, tôm, cá… thì hay xảy ra hơn.

Rahula hạ sinh là do tâm khát khao có con của Công nương Yashodara, đồng thời để thỏa mãn yêu cầu của Vua Sudhodana là nếu Thế Tôn lúc đó có con thì mới được xuất gia. Đây là một đại sự nhân duyên của trời đất, đủ điều kiện để cho việc sinh sản đơn tính xảy ra.

Về sau này, ai mà cứ nghĩ rằng Thế Tôn đã không thanh tịnh vì đã có con là Rahula, những kẻ đó bị tổn phước nặng nề, khó thoát khỏi dâm dục.

Còn những ai tin rằng Thế Tôn thanh tịnh suốt 500 kiếp cho đến khi giác ngộ dưới cội Bồ Đề, người đó được công đức lớn, sẽ thoát khỏi dâm dục thường tình.

Tỳ kheo Udaka quỳ xuống dưới chân Tôn giả Sariputta đảnh lễ trong nước mắt.

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments