Bạch Tản Cái trong lăng nghiêm

-

Khi bạn niệm Chú Lăng Nghiêm thì phía trên đỉnh đầu của bạn có xuất hiện một “cây dù” màu trắng (Bạch Tản Cái). Tùy vào mức độ trì giới, tinh chuyên của bạn mà cây dù này lớn hay nhỏ, che được bạn nhiều hay ít.

Tất nhiên, cây dù càng lớn thì càng bảo vệ được nhiều người.

Nếu cây dù nhỏ, bảo vệ một mình bạn, cây dù lớn hơn thì bảo vệ hai người, ba người, gia đình, làng xóm cho đến cả đất nước.

Những Bậc Thầy thanh tịnh, niệm một biến thì cây dù bao trùm pháp giới.

Bạn mới tu, công phu chưa thuần thục thì niệm 10 biến hay 20 biến cây dù cũng chỉ mới che một mình bạn.

Dẫu vậy hãy cố gắng, Bậc Thầy niệm được một biến thì cây dù biến cả pháp giới đó là do công phu tu trì đã đến đỉnh điểm.

Bạn niệm 10 biến hay 20 biến mà cây dù mới chỉ che một mình bạn đó là bởi bạn chỉ mới bắt đầu.

Đủ về lượng sẽ biến đổi về chất, nên thậm chí biết rằng mình niệm 100 biến mà cây dù này cũng chỉ che được một mình mình thì càng nên nỗ lực tiến tu.

Cây dù che cho bạn thì có ích lợi gì? Thì bạn sẽ được “tàng hình” vậy. Giống như tu Pháp Ma-lợi-chi Thiên, bạn tu Lăng Nghiêm Pháp cũng có thể “tàng hình”. Bạn đứng dưới cây dù này thì không ai thấy được bạn, biết được công phu của bạn, bạn có thể che dấu thân phận của mình, người muốn hại bạn cũng không tìm ra tung tích của bạn, giặc cướp hay ăn trộm không thể lấy tài sản của bạn, nước lửa hay chất độc cũng không thể xâm phạm vào bạn.

Lăng Nghiêm là Vua của Các Minh Chú, bởi trong đó bao hàm các bộ Phật, các bộ Bồ Tát, các bộ Chư Thiên, các bộ Chúng Quỷ Thần và các bộ Kim Cang Hộ Pháp. Lăng Nghiêm cũng bao hàm các Pháp tức tai, tăng ích, kính ái, câu triệu và hàng phục nên không có Pháp nào mà không có trong Lăng Nghiêm.

Chú Lăng Nghiêm cũng có thể siêu độ, không những có thể siêu độ mà là siêu độ cực tốt. Trong Chú Lăng Nghiêm có Phật A Di Đà cũng có Bất Động Phật hay Dược Sư Phật. Bạn niệm Chú Lăng Nghiêm cầu siêu thì người được siêu độ sẽ được cây dù che chắn, đưa về cõi Cực Lạc.

Mỗi sáng thức dậy niệm Chú Lăng Nghiêm một biến, cây dù liền xuất hiện trên đầu bạn, cây dù che chắn cho bạn. Tối đi ngủ niệm một biến, cây dù cũng ở đó bảo vệ bạn, bảo hộ bạn giấc ngủ an lành.

Muốn bảo hộ cho ai đó, cầu an cho ai đó thì nghĩ đến người đó, niệm Chú Lăng Nghiêm, liền ngay trên đầu người mà mình cầu an đó xuất hiện một cây dù.

Mình thương ai, lo cho ai thì nên cầu bình an cho họ bằng cách niệm Kinh, niệm Chú chứ đừng nghĩ tưởng vẩn vơ trong đầu. Nghĩ vọng tưởng thì không bằng niệm Chú. Niệm các Chú thì không bằng Chú Lăng Nghiêm. Nên tốt nhứt là thành tâm niệm Chú Lăng Nghiêm để cầu an, cầu siêu.

Hôm nay, cây dù bạn có được tạo ra chưa? Có bảo vệ bạn hay không đều phụ thuộc vào việc bạn có thành tâm hay không vậy.

Lọng che màu trắng sáng

Phóng hào quang ngũ sắc

Trùm khắp cả pháp giới

Bởi người tu chứng đắc.

Lọng che màu trắng sáng

Thủ nhiếp các pháp hành

Người tu giữ niệm lành

Cầu mong gì cũng được.

Lọng che màu trắng sáng

Diệt trừ tham sân si

Phật mẫu mỉm miệng cười

Người tu cõi lành sang.

Trích,

Lam sơn trang

nguồn: FB Phan Hoài Linh

Share this article

Recent posts

Popular categories

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Recent comments