Bí Quyết Khống Chế Vọng Tưởng

Kiết già phu tọa có thể giúp tiêu trừ nghiệp chướng trong vô lượng kiếp, khiến liễu sanh thoát tử, tạo được vô lượng công đức.

Tu là để cứu mình

Vì vậy lúc còn trẻ, ta cần phải tinh tấn tu hành, chớ đợi tới ngày mai mới tu. Đó chính là thượng sách.

Quên mất chính mình

Ví dụ bạn ĐANG ĐI BỘ nhưng lại QUÊN mình ĐANG BƯỚC đi trên đường mà Ý TƯỞNG đang LANG THANG đi TÌM lại hình ẢNH một người bạn hôm qua mới quen ngoài cổng trường

Oai lực Phật Đảnh Tôn Thắng Đà Ra Ni

Phật Đỉnh Tôn Thắng Đà Ra Ni tiếng Phạn là uṣṇīṣa-vijaya dhāraṇī, cũng có tên là ‘’Trừ Cái Chướng Phật Đỉnh”, chân ngôn này rất màu nhiệm, oai lực bất khả tư nghì, độ thoát khổ thú chúng sinh trong sáu đạo luân hồi.

Thời khóa công phu chiều Tịnh độ

Công phu chiều, kinh A Di Đà tại Am Tịnh Độ núi Thị Vải https://www.youtube.com/watch?v=wMHXXH1hxUQ

Thủ Lăng Nghiêm Vương Thế Hy Hữu

Khi nghe nói về Kinh Lăng Nghiêm, Thiên Thai Trí Giả Đại Sư - Tổ Thiên Thai Tông và được xem là Phật Thích Ca tái lai đã từ Trung Hoa hướng về xứ...